Birankai Polska jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

Celem Birankai Polska jest:

  • Promowanie sztuki walki aikido, stworzonej przez Morihei Ueshiba, w przekazie Kazuo Chiba sensei.
  • Propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej dorosłych, młodzieży i dzieci.
  • Upowszechnianie japońskich sportów i sztuk walki oraz kultury japońskiej.
  • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i zajęć sportowych oraz organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
  • Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i rekreację fizyczną.

Zajęcia aikido są organizowane i prowadzone przez poszczególne dojo (patrz zakładka dojo).

Birankai Polska od 01.03.2010 jest organizacją oficjalnie uznaną przez Hombu, czyli Światową Kwaterę Główną Aikido w Tokio.

Certyfikat uznania do wglądu tutaj
Władze Stowarzyszenia - skład osobowy w pliku pdf do pobrania tutaj.
Statut Birankai Polska - plik pdf do pobrania tutaj